Dit is een paragraaf. Klik hier om je eigen tekst toe te voegen.

NEWS: 

Dutch Expat school                                New address from 1 Sept.2019

Dominee Honderslaan 19                       Pastoriepad 2     

2242 RG Wassenaar                                2242 JW Wassenaar 

Telnr. (+31)- (0)6-1829 5286

email: anneliesizaks@hotmail.com

KvK-nummer: 69846731